Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Lukk
logo
logo

Klar for å sette i gang?

Velg kontrakten du ønsker å sette opp, og svar deretter på enkle spørsmål. På få minutter får du en helt ferdig kontrakt som du enten kan skrive ut og signere for hånd, eller på nett med BankID.

Har du spørsmål?
 Ring oss: +47 22 40 23 00

Fremtidsfullmakt

1499 kr

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Generell fullmakt

399 kr

En fullmakt innebærer at en person, fullmektigen, har myndighet til å opptre og handle på en annen persons, fullmaktgiverens, vegne, eller i hans sted. Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller av mer generell karakter.

Overtakelseserklæring fast eiendom

399 kr

En overtakelseskontrakt av fast eiendom regulerer eierforholdene til eiendeler og gjeld. Dette kan forhindre uenighet både under og ved et eventuelt opphør av samboerskapet.

Samboerkontrakt

899 kr

En samboerkontrakt regulerer eierforholdene til eiendeler og gjeld. Dette kan forhindre uenighet både under og ved et eventuelt opphør av samboerskapet.

Samtykke for uskifte - ektefeller

499 kr

Erklæringen er ment for ektefeller som ønsker at den gjenlevende skal sitte i uskifte. For å kunne sitte i uskiftet bo, altså at gjenlevende kan råde over ektefellenes totale formue med de begrensinger som følger arvelovens regler, må særkullsbarn(a) gi sitt samtykke.